Cinemagram, de Vinevariant voor Android

Als Androidgebruiker zit ik al enige tijd te wachten totdat ik met de iPhoneboys kan meedoen met de Vinehype. Zoals Bert Kok al conludeerde kan het best zo zijn dat Vine in de VS populairder is dan hier, omdat in de VS iPhone een marktaandeel heeft van 50%. Hier is dat namelijk anders en moet iPhone het met 15% doen (de Applefans willen het percentage in de vorige zin ongetwijfeld vooraf laten gaan door de woorden ‘een schamele’). Volgens dit artikel zou het verschijnen van Vine in Google Play nog weleens langer op zich kunnen laten wachten dan gehoopt. Maar er is nu een alternatief: Cinemagram!

Lees verder op Twittermania: http://twittermania.nl/2013/04/cinemagram-de-vinevariant-voor-android/